• Blog

  Natječaj – ESF konferencije u 2011.

  Europska znanstvena zaklada objavila je poziv na prijavu tema za znanstvene konferencije koje se planiraju održati u 2011. godini u sljedećim područjima: molekularna biologija; mozak, tehnologija i spoznaja; matematika; fizika, biofizika i znanosti o okolišu; društvene znanosti i humanističke znanosti. Rok za prijavu je 15. rujna 2009. godine, a sve informacije dostupne su na službenoj stranici.

 • Blog

  EUROCORES Programi

  Cilj programa je stvaranje kritične mase potrebne za istraživačku izvrsnost putem suradnje i znanstvene sinergije. Jedan EUROCORES program se sastoji od više kolaborativnih istraživačkih programa (CRP), a svaki CRP se sastoji od više individualnih projekata (IP).Zaklada financira individualni projekt (IP) hrvatske istraživačke grupe s najviše 50.000 € godišnje, tijekom 3 godine. IZBOR EUROCORES TEMA: Nakon što ESF objavi izbor EUROCORES tema za određenu godinu, zainteresirani hrvatski znanstvenici trebaju, do roka navedenog na mrežnim stranicama NZZ-a, dostaviti pismo namjere sudjelovanja u EUROCORES programu. Na temelju dostavljenih pisama NZZ će iskazati interes u ESF-u te time osigurati otvaranja onih natječaja za koje postoji interes u hrvatskoj znanstvenoj zajednici. (završeno za 2010. godinu). POSTUPAK…

 • Blog

  Natječaji NZZa u 2010

  Upravni odbor Nacionalne zaklade za znanost objavio je sljedeće natječaje: Postdoc, Uspostavna potpora, Stipendije za doktorande, Nacionalni tečajevi i ljetne škole za doktorande, Partnerstvo u temeljnim istraživanjima, Međunarodni suradni skupovi, EMBO potpora za uspostavu laboratorija, Potpora uključivanju hrvatskih znanstvenika u programe ESF, Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja – 2. krug. Više o ciljevima natječaja, načinu i uvjetima prijave bit će objavljeno na mrežnim stranicama od 19.12.2009.

 • Blog

  Obavijest o dopunama natječaja

  Obavještavamo sve zainteresirane znanstvenike da je došlo do nadopune uvjeta natječaja programa “Izgradnja hrvatskog strukovnog nazivlja – 2. krug” tako da se na natječaj mogu prijaviti: “Stručnjaci zaposleni na sveučilištima, fakultetima, veleučilištima, visokim školama, javnim institutima, strukovnim udrugama, nevladinim organizacijama i državnim agencijama ili stručnjaci angažirani na navedenim pravnim osobama po drugoj pravnoj osnovi (npr. ugovor o djelu), samostalno ili u suradnji s drugim ustanovama i/ili stručnjacima iz zemlje i inozemstva.”

 • Blog

  Važna objava o uvjetima prijave na natječaje

  Obavještavamo Vas da će se od roka 15. travnja 2010. godine sve prijave na programe NZZ-a pregledavati uz pomoć Protokola za administrativni pregled prijava. Protokoli su dostupni na mrežnim stranicama pojedinih natječaja i u EPP sustavu.Protokolom za administrativnu provjeru prijavapregledavat će se elektronička verzija prijave te tiskani original prijave. Obavezne tri kopije prijava neće biti dodatno administrativno pregledane te su za njihovu istovjetnost originalu odgovorni sami korisnici. Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave koje nisu usklađene s uvjetima natječaja neće se razmatrati. Odgovornost za posljedice koje proizlaze u slučaju da prijava nije pravovremena, potpuna ili usklađena s uvjetima natječaja snose sami korisnici, pa Vas stoga molimo da prilikom prijave projekata obratite posebnu pozornost na…

 • Blog

  Istekao rok za prijavu

  U četvrtak, 15. travnja istekao je prvi ovogodišnji rok za prijavu na natječaje NZZ-a. Na sedam natječaja pristigle su 84 projektne prijave. Evaluacije svih projekata bit će provedene tijekom svibnja, a rezultati će biti objavljeni u lipnju. Sljedeći rok prijave na šest trenutno otvorenih natječaja je 15. listopada 2010. godine.

 • Blog

  Nagrada ZNANOST 2010. i Idejno rješenje nagrade ZNANOST 2010.

  Zaključeni su rokovi za prijavu na ovogodišnje natječaje Nagrada ZNANOST i Idejno rješenje nagrade ZNANOST koje NZZ raspisuje u suradnji s Novim listom.Na natječaj za nagradu ZNANOST 2010.  pristigla je dvadeset jedna prijava. Sedam radova prijavljeno je u kategoriji društvenih i humanističkih znanosti, osam u kategoriji prirodnih i biomedicinskih znanosti te šest u kategoriji tehničkih i biotehničkih znanosti. Rezultati ovogodišnjeg natječaja Nagrada ZNANOST bit će objavljeni u lipnju na svečanoj dodjeli nagrade ZNANOST.Na natječaj za idejno rješenje nagrade ZNANOST 2010 radove je prijavio četrdeset jedan student. Osam radova pristiglo je s Umjetničke akademije Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, trinaest s Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, sedam s Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu…

 • Blog

  Prijava projekta

  EPP sustav za prijavu projekta Prijavi priložiti i sve dokumente propisane natječajem na koji se prijavljujete te original i kopije prijave poslati na adresu propisanu natječajem Administrativna provjera Prijavu provjerava programski koordinator Imenovanje članova Evaluacijskog odbora Upravni odbor imenuje najmanje 3 člana Evaluacijskog odbora Evaluacija prijedloga projekta Nezavisni Evaluacijski odbor evaluira prijave prema Evaluacijskom obrascu I. Odluka UO Upravni odbor na svojoj sjednici donosi odluku o daljnjoj evaluaciji, odnosno financiranju Istorazinska procjena Hrvatski i strani stručnjaci prema Evaluacijskom obrascu elektronički evaluiraju projekte koji potražuju više od 300.000 kn Odluka UO Upravni odbor na sjednici donosi odluku o financiranju Intervju Ako je propisano natječajem, prije završne odluke o financiranju, Upravni odbor…

 • Blog

  Realizacija projekata

  Potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava Zaklada, voditelj projekta i ustanova na kojoj će se projekt provoditi *Periodično izvješće o projektu Poslati original i kopije te elektroničku verziju izvješća Evaluacija izvješća Evaluacijski odbor evaluira izvješće prema Evaluacijskom obrascu IV Odluka UO UO Zaklade donosi odluku o nastavku, smanjenju ili prekidu financiranja *Završno izvješće Poslati original i kopije te elektroničku verziju izvješća Evaluacija izvješća Evaluacijski odbor evaluira izvješće prema Evaluacijskom obrascu IV Odluka UO UO odlučuje o prihvaćanju/odbijanju završnog izvješća *Očitovanje Voditelj projekta šalje Zakladi očitovanje na komentare i ocjene EO *Radionica i publikacija Zaklada i voditelji projekata javno prezentiraju rezultate projekta i programa