Blog

Prijava projekta

EPP sustav za prijavu projektaPrijavi priložiti i sve dokumente propisane natječajem na koji se prijavljujete te original i kopije prijave poslati na adresu propisanu natječajem
Administrativna provjeraPrijavu provjerava programski koordinator
Imenovanje članova Evaluacijskog odboraUpravni odbor imenuje najmanje 3 člana Evaluacijskog odbora
Evaluacija prijedloga projektaNezavisni Evaluacijski odbor evaluira prijave prema Evaluacijskom obrascu I.
Odluka UOUpravni odbor na svojoj sjednici donosi odluku o daljnjoj evaluaciji, odnosno financiranju
Istorazinska procjenaHrvatski i strani stručnjaci prema Evaluacijskom obrascu elektronički evaluiraju projekte koji potražuju više od 300.000 kn
Odluka UOUpravni odbor na sjednici donosi odluku o financiranju
IntervjuAko je propisano natječajem, prije završne odluke o financiranju, Upravni odbor kandidate poziva na intervju