Blog

Realizacija projekata

Potpisivanje ugovora o dodjeli sredstavaZaklada, voditelj projekta i ustanova na kojoj će se projekt provoditi
*Periodično izvješće o projektuPoslati original i kopije te elektroničku verziju izvješća
Evaluacija izvješćaEvaluacijski odbor evaluira izvješće prema Evaluacijskom obrascu IV
Odluka UOUO Zaklade donosi odluku o nastavku, smanjenju ili prekidu financiranja
*Završno izvješćePoslati original i kopije te elektroničku verziju izvješća
Evaluacija izvješćaEvaluacijski odbor evaluira izvješće prema Evaluacijskom obrascu IV
Odluka UOUO odlučuje o prihvaćanju/odbijanju završnog izvješća
*OčitovanjeVoditelj projekta šalje Zakladi očitovanje na komentare i ocjene EO
*Radionica i publikacijaZaklada i voditelji projekata javno prezentiraju rezultate projekta i programa