Blog

Važna objava o uvjetima prijave na natječaje

Obavještavamo Vas da će se od roka 15. travnja 2010. godine sve prijave na programe NZZ-a pregledavati uz pomoć Protokola za administrativni pregled prijava. Protokoli su dostupni na mrežnim stranicama pojedinih natječaja i u EPP sustavu.Protokolom za administrativnu provjeru prijavapregledavat će se elektronička verzija prijave te tiskani original prijave. Obavezne tri kopije prijava neće biti dodatno administrativno pregledane te su za njihovu istovjetnost originalu odgovorni sami korisnici.


Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave koje nisu usklađene s uvjetima natječaja neće se razmatrati. Odgovornost za posljedice koje proizlaze u slučaju da prijava nije pravovremena, potpuna ili usklađena s uvjetima natječaja snose sami korisnici, pa Vas stoga molimo da prilikom prijave projekata obratite posebnu pozornost na potpunost i usklađenost elektroničke i tiskane (original i 3 kopije) dokumentacije.

Komentari isključeni za Važna objava o uvjetima prijave na natječaje