Blog

Nagrada ZNANOST 2010. i Idejno rješenje nagrade ZNANOST 2010.

Zaključeni su rokovi za prijavu na ovogodišnje natječaje Nagrada ZNANOST i Idejno rješenje nagrade ZNANOST koje NZZ raspisuje u suradnji s Novim listom.Na natječaj za nagradu ZNANOST 2010.  pristigla je dvadeset jedna prijava. Sedam radova prijavljeno je u kategoriji društvenih i humanističkih znanosti, osam u kategoriji prirodnih i biomedicinskih znanosti te šest u kategoriji tehničkih i biotehničkih znanosti. Rezultati ovogodišnjeg natječaja Nagrada ZNANOST bit će objavljeni u lipnju na svečanoj dodjeli nagrade ZNANOST.
Na natječaj za idejno rješenje nagrade ZNANOST 2010 radove je prijavio četrdeset jedan student. Osam radova pristiglo je s Umjetničke akademije Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, trinaest s Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, sedam s Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu te četrnaest radova s Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Rezultati natječaja za idejno rješenje nagrade ZNANOST bit će objavljeni nakon što bude provedeno ocjenjivanje radova

Komentari isključeni za Nagrada ZNANOST 2010. i Idejno rješenje nagrade ZNANOST 2010.